papjova

papjova
2 pãpjova adv. žr. 2 papjava: Tą kertelę nupjauk pãpjova Dr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • papjova — 1 papjovà sf. (3b) Sv, pãpjova (1) 1. gyvulių skerdimas, pjovimas: Atsargiai, motyn, taupyk lašinius, papjova dar toli Žem. Spiriasi tuos bulius paimti papjovai Pt. Ir šikšnaterbiai (elgetos) visi sukruto, pãpjovos čėsą kaip tik pajuto BM443.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjuva — papjuvà sf. (3b) 1. žr. 1 papjova 2: Papjuvõs turime penkis prielaidus mėsai Sr. O, šįmet turėsma geros papjuvõs: tiek ėrų, tiek kiaulių! Užv. 2. žr. 1 papjova 3: Geras pãpjuvas turime pjauti: avinus, paršus, žąsis, antis J. Ar jau pãpjuvas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liga — 1 ligà sf. (4) 1. SD26 organizmo veikimo sutrikimas, sveikatos pairimas, nesveikata, negalė: Odos, vidurių lìgos DŽ. Augalų ligos rš. Liga prilimpanti, limpanti R327. Ilgiau kaip metą galvos smagenų džiūvimo liga sirgo BsV57. Akmens ligà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipulti — apipùlti K 1. tr. SD1114, Pb užpulti būriu siekiant sunaikinti, nugalėti: Grįžtant namo par mišką apipuolo jį vagys BM54. Vilkas aveles užpuola, visi šunes apipuola A.Strazd. Neišmėčiok strypų lig šunų neapipultas, o kai apipuls, neturėsi su kuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobgalynė — grobgalỹnė sf. (2) valgis, verdamas iš grobgalių (žarnagalių): Rudenį verdam grobgalynę, kad pradeda avis pjauti Šts. Rudenį, kai pradeda pjauti papjovą, mums nėko kito ir nebverda, kaip grobgalỹnę Lž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papeilys — papeilỹs sm. (3b) vargas, bėda, papjova: Tas nesusipratimas tai man papjūtis, papeilỹs Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjava — 1 pãpjava sf. (1), papjavà (3b) KlvrŽ, Gršl žr. 1 papjova: 1. Senos meisos ligi pãpjavos neužtekom, reikėjo visaip dasidurstyti Vkš. Nu, jug rudenį ateit pãpjavos, druskos reik KlvrŽ. Šera kiaules ant pãpjavos J.Jabl(ž.). Gaila, avytė maželė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjovas — pãpjovas sm. žr. 1 papjova 8: Kas, kad ir šlapi miežiai: pabus ant pãpjovo ir išdžius Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjovesnis — pãpjovesnis sm. (1) žr. 1 papjova 2: Gaspadoriai tura savo pãpjovesnio ir teip meisą netalžo, kaip tas ubagas: kad yra, – kertai, kad nėr, – kentai Prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjovinys — papjovinỹs sm. (34b) didelis vargas, kančia, papjova, papjūtis: Tokioj orėj ir arkliam papjovinỹs Krd. Tam jau papjovinys, o žmonėm juokas Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”